Minnesgåva Cancerfonden
Minnesgåva.se Minnesgava.se

Ge en minnesgåva på begravning för att hedra någon som gått bort. Betala enkelt med Swish Swisha minnesgåva eller Klarna Betala med Klarna. Detta oavsett var i landet eller vilken begravningsbyrå som hanterar begravningen. Ladda ner vackra minnesblad eller så skickar vi det med post eller e-post.

Begravning, formellt kallat jordfästning, är en ceremoni inför gravsättningen av en avliden. Begravning i allmän mening är en handling där en avliden med eller utan religiösa eller världsliga ceremonier förs till och läggs i graven.

Minnesbladet tillsammans med minnesgåva blir en sista hälsning till den avlidne. Våra vackra, designade minnesblad blir något fint att spara. Allt för att hedra minnet av den som varit nära.

Vet du inte vad du ska skriva på minnesbladet? Hos oss får du hjälp och det finns även flera vackra dikter att välja på.

DinGåva som har till uppgift att samla in och fördela pengar till ideella föreningar och organisationer. DinGåva är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.

Stiftelsens ändamål är att främja, uppmärksamma och stödja föreningars positiva inverkan på individen och samhället. Ändamålet ska uppfyllas genom insamling av pengar till föreningar och organisationer som arbetar med samhällsnyttig verksamhet.

Själva gåvosystemet är en tjänst för alla föreningar och organisationer. Det medför heller ingen extra kostnad eller arbetsinsats från vare sig förening, aktiva eller medlemmar.