Ge en minnesgåva till någon du saknar

Ge en minnesgåva - Hur mycket ska man ge?
Ge en minnesgåva online när någon nära anhörig gått bort.

Ge en minnesgåva till någon du saknar. I dödsannonser hänvisar de anhöriga ibland till välgörande ändamål som någon förening eller organisation. Det innebär att du kan hedra den avlidne genom att skicka pengar till det ändamålet. Som bevis på gåvan skickas ett gåvobevis till de anhöriga, där det står vem eller vilka som har skänkt pengar.

Det absolut enklaste sättet att skänka en gåva är att gå till minnesgåva.se och hitta en förening eller organisation. Här finns i stort sett alla svenska ideella föreningar och organisationer. Skänk sedan via swish, bankgiro, plusgiro eller använd kreditkort.

Vad ska man skriva på en minnesgåva?

En dikt eller sista hälsning går utmärkt. Här är några exempel. När du ger en minnesgåva genom oss får du också flera förslag direkt.

Begravningsdikt av Dan Andersson

Det är något bortom bergen
bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt.

Hören – något går och viskar,
går och lockar mig och beder:
Kom till oss, ty denna jorden
den är icke riket ditt!

Begravningsdikt av Nils Ferlin

Vårt liv är en vindfläkt, en saga, en dröm,
en droppe som faller i tidernas ström.
Den skimrar i regnbågens färg en minut,
brister och faller och drömmen är slut.

Begravningsdikter av Karin Boye

Ack låt mig leva riktigt
och riktigt dö en gång,
så att jag rör vid verklighet
i ont som gott.

———

Jag vet en väg som leder hem.
Den vägen är tung att gå.
Var vandrare där blir en fattig man
och liten och ful och grå.

Jag vet en väg som leder hem.
Den vägen är kal och ren.
Den är som att luta sin varma kind
mot obarmhärtig sten.

Men den som känt den stenen
mot kindens isade blod,
skall märka, hur mild dess hårdhet är,
hur trogen och fast och god.

Och han skall tacka stenen
och hålla det hårda kärt
och prisa det enda kämpaspel
som var sin seger värt.

——-

Ge en minnesgåva online

Vill du skänka vanliga gåvor och donationer går du till DinGåva.nu