Om Minnesgåva.se

Minnesgåva.com
Ge en minnesgåva till någon du vill hedra Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående.

Minnesgåva.se drivs av DinGåva som är en ideell insamlingsstiftelse (Org.nr 802481-7499) utan statligt stöd.

DinGåva som har till uppgift att samla in och fördela pengar till ideella föreningar och organisationer. DinGåva är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.

Stiftelsens ändamål är att främja, uppmärksamma och stödja föreningars positiva inverkan på individen och samhället. Ändamålet ska uppfyllas genom insamling av pengar till föreningar och organisationer som arbetar med samhällsnyttig verksamhet.

Själva gåvosystemet är en tjänst från DinGåva.nu/YourGift AB för alla föreningar och organisationer. Det medför heller ingen extra kostnad eller arbetsinsats från vare sig förening, aktiva eller medlemmar.

Minnesgåvan går direkt till förening efter att bankavgift/porto 8% och en låg administrativ avgift på 7% dras på beloppet som går till utskrift, kuvert, porto och arbetstid m.m. Detta är långt under vad Svensk Insamlingskontroll rekommenderar för 90-konton.

Enkelt att ge en minnesgåva online med swish, bank eller kreditkort få in pengar till viktig verksamhet. Följ oss gärna på Facebook!

Vill du ändra något i ditt minnesblad, ha fler kopior eller har andra frågor ring 0480-421840 eller maila oss på [email protected].

Tack på förhand för du ger en minnesgåva. Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående.

Insamlingsstiftelsen DinGåva
802481-7499
www.dingava.nu
Spontana gåvor kan ske till bankgiro 5952-0700 eller Swish 123 215 84 18 (YourGift)
Följ oss gärna på Facebook!