Vad är en kondoleans?

Kondoleanser

En kondoleans är ett sätt att uttrycka sitt deltagande och medkänsla till de anhöriga vid en begravning. Det kan innebära att man ger en personlig hälsning, visar tacksamhet, eller beskriver ett minne man har av den avlidne. Kondoleanser kan ges på olika sätt, såsom personligt, genom att skicka ett kort eller en minnesgåva, eller genom… Fortsätt läsa Vad är en kondoleans?

Testamentera till välgörande ändamål

Ge en minnesgåva online när någon nära anhörig gått bort.

Testamenten är ett verktyg för att avgöra vad som ska hända med ens egendom och tillgångar efter döden. Det är ett sätt att sätta sin egen prägel på vad man vill att hända med sina saker, och det kan vara en bra idé att tänka igenom detta i god tid för att få en trygghet… Fortsätt läsa Testamentera till välgörande ändamål