Avlidna 2023-04-23


Göte Eriksson
Född: 1945-05-29 Död: 2023-04-23



Robert Linder
Född: 1972-05-25 Död: 2023-04-23



Berndt Holmstedt
Född: 1945-11-10 Död: 2023-04-23



Britta Holmberg
Född: 1923-07-13 Död: 2023-04-23



Elvy Hansson
Född: 1932-07-12 Död: 2023-04-23



Håkan Buller Mölndal
Född: 1940 Död: 2023-04-23



Peter Jensen
Född: 1942-08-08 Död: 2023-04-23



Karl Åke Nordlander
Född: 1925-07-13 Död: 2023-04-23



Gunnar Ackebo
Född: 1949-06-14 Död: 2023-04-23



Vanja Berglund Piteå
Född: 1944 Död: 2023-04-23



Orvar Axell
Född: 1938-10-25 Död: 2023-04-23



Svante Malmberg
Född: 1942-12-14 Död: 2023-04-23



Irene Olofsson
Född: 1954-11-14 Död: 2023-04-23



Berit Fransson
Född: 1937-03-15 Död: 2023-04-23



Maj-Britt Söderberg
Född: 1938-05-03 Död: 2023-04-23



Måna Örhall
Född: 1952-03-25 Död: 2023-04-23



Lars Hamlin
Född: 1928-07-10 Död: 2023-04-23



Margit Eriksson
Född: 1932-07-03 Död: 2023-04-23



Linus Knutsson
Född: 2005-08-02 Död: 2023-04-23



Ewy Gustavsson
Född: 1930-05-15 Död: 2023-04-23



Sandor Jozsef Weiszhaupt Flen
Född: 1937 Död: 2023-04-23



Kerstin Bengtsson
Född: 1930-09-27 Död: 2023-04-23



Björn Fernlund
Född: 1956-04-19 Död: 2023-04-23



Knut Ebbe Ekstrand Lund
Född: 1929 Död: 2023-04-23



Lars Erik Bornéus Staffanstorp
Född: 1932 Död: 2023-04-23



Torsten Boberg
Född: 1934-10-11 Död: 2023-04-23



Anita Alfredsson
Född: 1937-11-14 Död: 2023-04-23



Gunnar Merdal
Född: 1925-07-18 Död: 2023-04-23



Agneta Geneborg
Född: 1939-02-11 Död: 2023-04-23



Per Forsling
Född: 1943-09-03 Död: 2023-04-23



Birgitta Swegmark Borås
Född: 1936 Död: 2023-04-23



Gudrun Eriksson
Född: 1924-03-22 Död: 2023-04-23



Kurt Andersson
Född: 1935-08-24 Död: 2023-04-23



Nils-Rune Johansson Stenungsund
Född: 1930 Död: 2023-04-23



Bror Larsson Luleå
Född: 1949 Död: 2023-04-23



Aina Öhrn Köping
Född: 1925 Död: 2023-04-23



Lillemor Bäckman Kungsör
Född: 1961 Död: 2023-04-23



Karin Berglund
Född: 1921-07-22 Död: 2023-04-23



Monica Eliasson
Född: 1965-07-23 Död: 2023-04-23



Ester Lundberg Luleå
Född: 1931 Död: 2023-04-23



John Johansson Malmö
Född: 1932 Död: 2023-04-23



Tobias Petersson
Född: 1990-10-11 Död: 2023-04-23



Ruth Karin Sofia Näslund Sandviken
Född: 1927 Död: 2023-04-23



Martin Persson
Född: 1977-08-18 Död: 2023-04-23



Ivar Andersson Borlänge
Född: 1943 Död: 2023-04-23



Leif Hellberg Nora
Född: 1956 Död: 2023-04-23



Ulla Stålhandske Järfälla
Född: 1941 Död: 2023-04-23



Rolf Holmgren Skellefteå
Född: 1937 Död: 2023-04-23



Ragnhild Stålenhag Vällingby
Född: 1931 Död: 2023-04-23



Anton Ershammar Piteå
Född: 1992 Död: 2023-04-23



Gunnar Tidefalk
Född: 1937-10-31 Död: 2023-04-23



Inger Ivansson Ånäset
Född: 1939 Död: 2023-04-23



Göthe Ringström Hallsberg
Född: 1934 Död: 2023-04-23



Ingrid Jenny Josephine Wiktorsson Umeå
Född: 1983 Död: 2023-04-23



Lasse Östman Enskede
Född: 1939 Död: 2023-04-23



Björn Ottosson Växjö
Född: 1944 Död: 2023-04-23



Gunnar Borg
Född: 1924-07-20 Död: 2023-04-23



Elisabeth Wennberg Malmö
Född: 1925 Död: 2023-04-23



Franz Bratuschek Malmö
Född: 1928 Död: 2023-04-23



Inga-Lis Kalleryd Karlstad
Född: 1931 Död: 2023-04-23



Anita Gaverud Täby
Född: 1942 Död: 2023-04-23



Erik Brobäck Ängelholm
Född: 1942 Död: 2023-04-23



Winfried Götzenberger
Född: 1946-07-22 Död: 2023-04-23



Hans Kristensson Malmö
Född: 1928 Död: 2023-04-23



Sigrid Moberg Boden
Född: 1934 Död: 2023-04-23



Maria Elmén Uppsala
Född: 1949 Död: 2023-04-23



Anna Lisa Johansson
Född: 1931-10-03 Död: 2023-04-23



Christina Ackalin Stockholm
Född: 1938 Död: 2023-04-23



Josephine Sixten Skövde
Född: 1960 Död: 2023-04-23



Kristina Ackalin Stockholm
Född: 1938 Död: 2023-04-23



Rose Marie Karlsson Falkenberg
Född: 1940 Död: 2023-04-23



Sven Bredberg
Född: 1931-04-01 Död: 2023-04-23



Marcus Bååt
Född: 1967-03-10 Död: 2023-04-23



Gun-Britt Eklund
Född: 1944-09-29 Död: 2023-04-23



Susanne Nilsson
Född: 1956-10-22 Död: 2023-04-23



Anna-Greta Nilsson
Född: 1932-03-30 Död: 2023-04-23



Frank Henriksson Vänersborg
Född: 1943 Död: 2023-04-23



Gerd Sofia Pudas Kiruna
Född: 1939 Död: 2023-04-23



Bruno Eriksson Uppsala
Född: 1936 Död: 2023-04-23



Karl Arne Neij Farsta
Född: 1930 Död: 2023-04-23



Lennart Juthe
Född: 1938-08-20 Död: 2023-04-23



Kenneth Orremark Uppsala
Född: 1964 Död: 2023-04-23



Lars Schörling
Född: 1942-04-28 Död: 2023-04-23



Gunilla Kornstad Alingsås
Född: 1953 Död: 2023-04-23



Solveig Nilsson
Född: 1935-09-03 Död: 2023-04-23



HÅKAN STÅLMARKER
Född: 1946-11-21 Död: 2023-04-23



Josephine Wiktorsson Umeå
Född: 1983 Död: 2023-04-23



Maj Lundell Nyköping
Född: 1935 Död: 2023-04-23



Kerstin Pettersson Halmstad
Född: 1935 Död: 2023-04-23



Elvy Sjöberg
Född: 1930-12-06 Död: 2023-04-23



Kjell Larsson Kristianstad
Född: 1958 Död: 2023-04-23



Ivan Neljestam
Född: 1939-05-21 Död: 2023-04-23



Ruth Gustafsson
Född: 1929-07-01 Död: 2023-04-23



Gunnel Green Göteborg
Född: 1945 Död: 2023-04-23



Arne Larsson Göteborg
Född: 1936 Död: 2023-04-23



Kjell Edwardson
Född: 1938-12-14 Död: 2023-04-23



Mikael Gyllenstein Västerås
Född: 1958 Död: 2023-04-23



Harry Jönsson
Född: 1940-06-12 Död: 2023-04-23



Tore Gustavsson
Född: 1934-07-29 Död: 2023-04-23



Anita Svensson Ljungaverk
Född: 1944 Död: 2023-04-23



Margit Olsson
Född: 1932-02-25 Död: 2023-04-23



Arne Ågren
Född: 1929-05-07 Död: 2023-04-23



Kyrre Mathias Johansen Kiruna
Född: 1937 Död: 2023-04-23



Bo Danielsson Köping
Född: 1940 Död: 2023-04-23



Rolf Båvik Nyköping
Född: 1941 Död: 2023-04-23



Jonas Ymsjö
Född: 1926-12-16 Död: 2023-04-23



Allan Pettersson
Född: 1947-03-09 Död: 2023-04-23



Chris Rosén
Född: 1954-01-04 Död: 2023-04-23



Kerstin Fredriksson
Född: 1929-06-06 Död: 2023-04-23



Lars Berggren
Född: 1957-03-02 Död: 2023-04-23



Allan Emanuelsson
Född: 1925-09-09 Död: 2023-04-23



Rolf Olandersson
Född: 1949-02-15 Död: 2023-04-23



Ulla-Britt Axelsson
Född: 1942-11-14 Död: 2023-04-23



Birgitta Stjernström
Född: 1938-03-15 Död: 2023-04-23



Bernt Hellström
Född: 1944-12-15 Död: 2023-04-23



Ken Malmén
Född: 1937-07-19 Död: 2023-04-23



Gunborg Eriksson
Född: 1934-03-04 Död: 2023-04-23



Stina Ackalin Stockholm
Född: 1938 Död: 2023-04-23



Lars Olof Skoogh
Född: 1925-08-07 Död: 2023-04-23



Fredrik Leonardsson Skellefteå
Född: 1978 Död: 2023-04-23



Elvy Bornold
Född: 1936-09-21 Död: 2023-04-23



Leif Wallenius
Född: 1941-09-16 Död: 2023-04-23



Jan Nyström
Född: 1928-07-01 Död: 2023-04-23



Lisbeth Käck
Född: 1944-02-25 Död: 2023-04-23



Anna-Liisa Nåhls Karlstad
Född: 1940 Död: 2023-04-23



Rolf Svensson
Född: 1959-09-21 Död: 2023-04-23



Alfons Karlsson Sundsvall
Född: 1998 Död: 2023-04-23



Monica Larsson
Född: 1937-05-03 Död: 2023-04-23



Barbro Nygren
Född: 1926-04-13 Död: 2023-04-23



Bengt-Arne Alsetun
Född: 1938-07-12 Död: 2023-04-23



Lennart Wahlberg
Född: 1949-09-28 Död: 2023-04-23



Rune Lennart CHRISTER Andersson
Född: 1946-10-09 Död: 2023-04-23



Hans Lennart Jönsson
Född: 1961-04-13 Död: 2023-04-23



Staffan Wennerhult
Född: 1943-06-09 Död: 2023-04-23



Edith Jacobsson
Född: 1944-10-31 Död: 2023-04-23



Gudrun Lindh
Född: 1953-12-17 Död: 2023-04-23



Karla Heinke Carlsson
Född: 1931-08-03 Död: 2023-04-23



Siv Svensson
Född: 1935-06-11 Död: 2023-04-23



Jenny Norberg
Född: 1930-07-21 Död: 2023-04-23



Tage Olsson
Född: 1920-03-19 Död: 2023-04-23



Hans Ilander
Född: 1945-01-28 Död: 2023-04-23



Gunvor Stina Elisabet Vestberg
Född: 1939-11-10 Död: 2023-04-23



Britt-Inger Johansson
Född: 1949-06-25 Död: 2023-04-23



Birgitta Karlsson
Född: 1946-09-21 Död: 2023-04-23



Jan-Erik Johansson
Född: 1953-05-23 Död: 2023-04-23



Kjell Moberg
Född: 1951-06-23 Död: 2023-04-23



Ulla Charlotta Lindgren
Född: 1924-02-20 Död: 2023-04-23



Ann-Marie Ronström
Född: 1952-12-25 Död: 2023-04-23



Ola Ingvar Mella Gällivare
Född: 1962 Död: 2023-04-23



Ulla Ståhl Ståhl
Född: 1927-12-22 Död: 2023-04-23



Anna ULLABRITTA Schurz
Född: 1933-09-23 Död: 2023-04-23



Kenneth Björn
Född: 1942-02-12 Död: 2023-04-23



Ulla Yttergren
Född: 1945-02-10 Död: 2023-04-23



Ulla Lundgren
Född: 1928-04-11 Död: 2023-04-23



Maj Mide
Född: 1935-08-01 Död: 2023-04-23



Birgitta Wall
Född: 1932-02-20 Död: 2023-04-23



Majvor Samuelsson
Född: 1960-04-10 Död: 2023-04-23



Birgitta Bodin Hagfors
Född: 1942 Död: 2023-04-23



Jeanette Pedersen Helsingborg
Född: 1968 Död: 2023-04-23



Eva Lundberg
Född: 1945-03-04 Död: 2023-04-23



Uffe Enokson
Född: 1965-01-16 Död: 2023-04-23



Sigvard Petrovic
Född: 1944-05-28 Död: 2023-04-23



Olof Jacobson Uppsala
Född: 1938 Död: 2023-04-23



Birgit Borell
Född: 1932-12-16 Död: 2023-04-23



Lars Krüger
Född: 1947-06-17 Död: 2023-04-23



Göran Löfström
Född: 1947-04-01 Död: 2023-04-23



Britten Svensson
Född: 1927-06-21 Död: 2023-04-23



Ove Lundberg
Född: 1954-02-11 Död: 2023-04-23



Barbro von Sydow
Född: 1943-04-18 Död: 2023-04-23



Iréne Lind
Född: 1979-02-01 Död: 2023-04-23



Per Merking
Född: 1933-10-17 Död: 2023-04-23



Marianne Persson Stockholm
Född: 1928 Död: 2023-04-23



Berit Åberg
Född: 1935-09-21 Död: 2023-04-23



Birgitta Fürst
Född: 1926-05-14 Död: 2023-04-23



Birger Larsson
Född: 1943-01-20 Död: 2023-04-23



Jan-Åke Olsson
Född: 1952-04-14 Död: 2023-04-23


En begravning är en tid för att hedra och minnas någon som har lämnat oss.
Genom att skapa minnesblad, ge en minnesgåva och dela våra minnen, kan vi fortsätta att känna kärlek till den personen och hålla deras minne levande.

Saknar du någon i listan ovan?
Ge en minnesgåva här istället