Avlidna 2023-11-26


Jan Karlsson
Född: 1949-10-08 Död: 2023-11-26Lilian Karlsson
Född: 1934-11-02 Död: 2023-11-26Sirkka-Liisa Pönkkä
Född: 1940-10-18 Död: 2023-11-26Tore Johansson
Född: 1929-11-13 Död: 2023-11-26Astrid Wuopio
Född: 1937-05-02 Död: 2023-11-26Kerstin Winterborg
Född: 1949-06-24 Död: 2023-11-26Berit Karlsson
Född: 1951-04-08 Död: 2023-11-26Lennart Olofsson
Född: 1943-02-08 Död: 2023-11-26Ulrica Berntsson
Född: 1966-04-12 Död: 2023-11-26Hans Bertil Ohlsson
Född: 1937-03-31 Död: 2023-11-26Bengt Svensson
Född: 1939-10-29 Död: 2023-11-26Sauli Haapala
Född: 1945-08-28 Död: 2023-11-26Eva Tuvemark
Född: 1954-05-22 Död: 2023-11-26Gertrud Wahlberg
Född: 1936-03-05 Död: 2023-11-26Inger Olsson
Född: 1938-10-10 Död: 2023-11-26Maj-Lill Bengtsson
Född: 1951-03-23 Död: 2023-11-26Sigge Albrektson
Född: 1929-10-05 Död: 2023-11-26Bill Landén
Född: 1937-02-08 Död: 2023-11-26Anna Persson
Född: 1922-11-25 Död: 2023-11-26Elsie Högberg
Född: 1926-12-04 Död: 2023-11-26Jan-Olof Selborn
Född: 1946-10-11 Död: 2023-11-26Margit Lilja
Född: 1929-11-22 Död: 2023-11-26Kent 'Tummen' Sjödin
Född: 1946-10-15 Död: 2023-11-26Anita Vesterlund
Född: 1943-10-11 Död: 2023-11-26Jan Hansson
Född: 1943-08-14 Död: 2023-11-26Bengt Eriksson
Född: 1931-09-16 Död: 2023-11-26Mirjami Ylitalo
Född: 1936-09-23 Död: 2023-11-26Anne von Schoting
Född: 1926-12-28 Död: 2023-11-26Lars-Erik Rydh
Född: 1933-12-25 Död: 2023-11-26Per-Åke Andersson
Född: 1953-01-16 Död: 2023-11-26Novalii Petersson
Född: 1973-05-11 Död: 2023-11-26Inger Nordström
Född: 1943-09-22 Död: 2023-11-26Barbro Jannung Enskede
Född: 1937 Död: 2023-11-26Ingrid Kilén
Född: 1940-09-12 Död: 2023-11-26Bengt Bengtsson
Född: 1925-12-30 Död: 2023-11-26Peter Andersson
Född: 1958-10-13 Död: 2023-11-26Kjellåke Bergman
Född: 1948-05-26 Död: 2023-11-26Gunnar Peterson
Född: 1934-04-15 Död: 2023-11-26Carl-Eric Johansson
Född: 1940-10-11 Död: 2023-11-26Sven Erik Svensson
Född: 1929-12-15 Död: 2023-11-26Maritta Rosell
Född: 1938-01-06 Död: 2023-11-26Ellen Nordström Hudiksvall
Född: 1930 Död: 2023-11-26Gerda Johansson
Född: 1925-10-02 Död: 2023-11-26Kenneth Andersson
Född: 1943-02-15 Död: 2023-11-26Tore Axelsson Skellefteå
Född: 1937 Död: 2023-11-26Monica Svensson Umeå
Född: 1949 Död: 2023-11-26Gudrun Westerlund Örnsköldsvik
Född: 1937 Död: 2023-11-26Juha Suoraniemi
Född: 1960-07-10 Död: 2023-11-26Siv Johnsson Östersund
Född: 1933 Död: 2023-11-26Iris Edberg
Född: 1930-05-13 Död: 2023-11-26Karl-Åke Walther
Född: 1948-05-31 Död: 2023-11-26Bela Kocsi Köping
Född: 1928 Död: 2023-11-26Siv-Britt Elbander Katrineholm
Född: 1940 Död: 2023-11-26Gunilla Nyqvist
Född: 1942-04-24 Död: 2023-11-26Emma Suksee Fernstedt
Född: 1997-05-17 Död: 2023-11-26Sara Åkesson
Född: 1981-02-10 Död: 2023-11-26Snezana Mrdjenovic Jönköping
Född: 1974 Död: 2023-11-26Bertil Nilsson
Född: 1942-03-07 Död: 2023-11-26Lena Sävström Nilsson Gävle
Född: 1945 Död: 2023-11-26Solveig Emmy Lovisa Henriksson
Född: 1927-05-20 Död: 2023-11-26Gunvor Johansson
Född: 1958-03-12 Död: 2023-11-26Elnor Hansson
Född: 1927-10-17 Död: 2023-11-26Sigrid Cederholm Falun
Född: 1941 Död: 2023-11-26Göran Starck
Född: 1943-10-05 Död: 2023-11-26Tore Gustafsson
Född: 1931-03-21 Död: 2023-11-26Boris Blixt
Född: 1933-07-04 Död: 2023-11-26Harry Viklund Skellefteå
Född: 1927 Död: 2023-11-26Inga Blomkvist Åkersberga
Född: 1940 Död: 2023-11-26Ingegerd Kjellberg
Född: 1931-11-07 Död: 2023-11-26Sven Henriksson
Född: 1930-07-18 Död: 2023-11-26Eva Thalin Stockholm
Född: 1952 Död: 2023-11-26Roland Hedling Järfälla
Född: 1928 Död: 2023-11-26Hjördis Pettersson Vällingby
Född: 1925 Död: 2023-11-26Sven Jarlvi Lidköping
Född: 1928 Död: 2023-11-26Tom Stålfors Karlstad
Född: 1958 Död: 2023-11-26Kent "Tummen" Sjödin
Född: 1946-10-15 Död: 2023-11-26Maud Mejermo Nyköping
Född: 1937 Död: 2023-11-26Bernt Magnusson Karlstad
Född: 1931 Död: 2023-11-26Olle Mauritzon
Född: 1939-04-16 Död: 2023-11-26Leif Sjöberg
Född: 1939-04-23 Död: 2023-11-26Niklas Gustafsson Falköping
Född: 1956 Död: 2023-11-26Maj-Britt Magnbrant Tjörn
Född: 1930 Död: 2023-11-26Jan Sjösten
Född: 1936-08-30 Död: 2023-11-26Björn Fjällendal
Född: 1948-09-04 Död: 2023-11-26Anders Dyrendahl
Född: 1950-05-19 Död: 2023-11-26Pascal Virvall Göteborg
Född: 1938 Död: 2023-11-26Anna-Lisa Larsson Askersund
Född: 1937 Död: 2023-11-26Marianne Walerud Upplands Väsby
Född: 1926 Död: 2023-11-26Marianne Larsson Trollhättan
Född: 1931 Död: 2023-11-26Matti Brännström
Född: 1937-11-17 Död: 2023-11-26Eva Ellison Säffle
Född: 1935 Död: 2023-11-26Sten Jonasson Sunne
Född: 1952 Död: 2023-11-26Maj-Britt Jigling Huddinge
Född: 1926 Död: 2023-11-26Monica Åqvist Huddinge
Född: 1949 Död: 2023-11-26Kent Andersson Göteborg
Född: 1944 Död: 2023-11-26Rolf Eriksson
Född: 1943-05-02 Död: 2023-11-26Ethel Dahlblom
Född: 1925-07-04 Död: 2023-11-26Agne Stenström Askersund
Född: 1935 Död: 2023-11-26Charles Alfons Westerlund
Född: 1935-03-27 Död: 2023-11-26Lo Amrén
Född: 1931-08-22 Död: 2023-11-26Margaretha Richter
Född: 1940-08-14 Död: 2023-11-26Tomas Bertilsson Tibro
Född: 1948 Död: 2023-11-26Kerstin Wahlberg Västerås
Född: 1949 Död: 2023-11-26Elisabet Funck
Född: 1945-06-02 Död: 2023-11-26Ulf Åström Umeå
Född: 1959 Död: 2023-11-26Robin Tella
Född: 1987-03-24 Död: 2023-11-26Tore Hellström
Född: 1949-03-10 Död: 2023-11-26Gunnar Axelsson Sandviken
Född: 1940 Död: 2023-11-26Ann Evert
Född: 1934-04-20 Död: 2023-11-26Mats Larsen
Född: 1961-06-06 Död: 2023-11-26Kjell Gustafson Nynäshamn
Född: 1952 Död: 2023-11-26Ing-Britt Broström Västerås
Född: 1941 Död: 2023-11-26Barbro Andersson Ludvika
Född: 1936 Död: 2023-11-26Torbjörn Lindberg
Född: 1940-10-17 Död: 2023-11-26Reida Berntsen Åberg Umeå
Född: 1932 Död: 2023-11-26Inga-Lill Andersson Nora
Född: 1945 Död: 2023-11-26Maj Jansson Eskilstuna
Född: 1938 Död: 2023-11-26Görgen Bertilzon Vellinge
Född: 1958 Död: 2023-11-26Kennerth Nyrell Växjö
Född: 1930 Död: 2023-11-26Christina Cederberg Göteborg
Född: 1946 Död: 2023-11-26Carin Borg Limhamn
Född: 1931 Död: 2023-11-26Knud Erik Nörrelökke Eslöv
Född: 1950 Död: 2023-11-26Mats Rydén
Född: 1952-03-12 Död: 2023-11-26James Harkness Bingham Solna
Född: 1944 Död: 2023-11-26Margit Åström Nordmaling
Född: 1933 Död: 2023-11-26Karin Dahlberg
Född: 1931-04-02 Död: 2023-11-26Rune Lundberg
Född: 1935-03-23 Död: 2023-11-26Lisbeth Eriksson Uppsala
Född: 1938 Död: 2023-11-26Birgit Bysell
Född: 1931-10-07 Död: 2023-11-26Börje Ejlegård
Född: 1942-11-26 Död: 2023-11-26Majhild Johansson Uppsala
Född: 1931 Död: 2023-11-26Ingemar Lundkvist
Född: 1944-06-16 Död: 2023-11-26Soli Andersson Helsingborg
Född: 1931 Död: 2023-11-26Berit Grimberg
Född: 1942-08-04 Död: 2023-11-26Solveig Johansson Harlösa
Född: 1933 Död: 2023-11-26Hans 'Moppe' Svensson Helsingborg
Född: 1937 Död: 2023-11-26Tage Unosson Knutar Fränsta
Född: 1936 Död: 2023-11-26Siv Linderberg
Född: 1941-09-09 Död: 2023-11-26Kerstin Thörnberg Enköping
Född: 1956 Död: 2023-11-26Ulla Andersson
Född: 1950-10-23 Död: 2023-11-26Tommy Pålsson Klippan
Född: 1955 Död: 2023-11-26Roland Egonsson Värnamo
Född: 1939 Död: 2023-11-26Elin Brunevik
Född: 1929-02-21 Död: 2023-11-26Rut Forsberg
Född: 1938-08-15 Död: 2023-11-26Sven Petersson
Född: 1936-08-30 Död: 2023-11-26Marie Gunnarsson
Född: 1942-03-30 Död: 2023-11-26Bo Norell
Född: 1941-12-05 Död: 2023-11-26Ingegärd Karlsson Oskarshamn
Född: 1931 Död: 2023-11-26Göran Standar
Född: 1955-09-14 Död: 2023-11-26Leif Andersson ''Järpen'' Gävle
Född: 1958 Död: 2023-11-26Maija Kumpula
Född: 1927-06-17 Död: 2023-11-26Göran Axelsson Hedemora
Född: 1951 Död: 2023-11-26Kjell Johansson
Född: 1935-06-12 Död: 2023-11-26Mats Edvardsson
Född: 1947-05-19 Död: 2023-11-26Ulf Danielsson
Född: 1943-04-13 Död: 2023-11-26Lars Gunnar Eriksson
Född: 1938-05-05 Död: 2023-11-26Camilla Holm
Född: 1925-11-15 Död: 2023-11-26Inga Sandberg
Född: 1931-05-14 Död: 2023-11-26Åke Sundberg
Född: 1938-07-03 Död: 2023-11-26Arne Olsson
Född: 1938-12-25 Död: 2023-11-26Curt-Åke Eriksson
Född: 1944-08-20 Död: 2023-11-26Sven Torbjörnsson
Född: 1936-12-06 Död: 2023-11-26Gunnel Bäck
Född: 1942-04-11 Död: 2023-11-26Anita Johansson
Född: 1947-01-22 Död: 2023-11-26Gudrun Johansson
Född: 1923-07-02 Död: 2023-11-26Runa Johansson
Född: 1935-08-09 Död: 2023-11-26Rolf Lindström
Född: 1942-05-14 Död: 2023-11-26Karl Jönsson
Född: 1928-03-03 Död: 2023-11-26Gun-Britt Anundsson
Född: 1948-04-14 Död: 2023-11-26Lars Andersson
Född: 1950-05-10 Död: 2023-11-26Sten-Göran Karlsson
Född: 1943-12-21 Död: 2023-11-26Astrid Lindström Kopparberg
Född: 1930 Död: 2023-11-26Michael Lind Sollentuna
Född: 1950 Död: 2023-11-26Per-Erik Thornéus
Född: 1940-05-19 Död: 2023-11-26Inge Johansson
Född: 1941-08-03 Död: 2023-11-26Håkan Lindén
Född: 1954-06-04 Död: 2023-11-26Ingalisa Näss
Född: 1927-02-25 Död: 2023-11-26Lars "Tutten" Gustavsson
Född: 1950-11-27 Död: 2023-11-26Birgitta ”Bibbi” Bill Järfälla
Född: 1936 Död: 2023-11-26Emelie Zetterblom
Född: 1987-02-27 Död: 2023-11-26Kajsa Johansson
Född: 1934-11-19 Död: 2023-11-26Lennart Minthon Lund
Född: 1951 Död: 2023-11-26Lennart Karlsson Bromma
Född: 1956 Död: 2023-11-26Sven Jönsson Helsingborg
Född: 1927 Död: 2023-11-26


En begravning är en tid för att hedra och minnas någon som har lämnat oss.
Genom att skapa minnesblad, ge en minnesgåva och dela våra minnen, kan vi fortsätta att känna kärlek till den personen och hålla deras minne levande.

Saknar du någon i listan ovan?
Ge en minnesgåva här istället