Så hanterar du som anhörig den avlidnes konton på sociala medier och andra digitala plattformar

avaktiverar ett sociala medier-konto för någon som har avlidit

I den digitala tidsåldern blir hanteringen av en älskad persons online närvaro efter deras bortgång en viktig del av sorgeprocessen. Det kan vara en komplex uppgift, fylld med praktiska och emotionella utmaningar. Här ger vi några råd och vägledningar för att hjälpa dig navigera i detta. Sist i artikeln finns även länkar till de vanligaste sociala mediaplattformar och hur man gör för att ta bort ett konto.

1. Sök Information om Plattformens Policy

Varje sociala medieplattform har sin egen policy för att hantera avlidna användares konton. Innan du tar några åtgärder, bör du bekanta dig med dessa policyer. Facebook tillåter till exempel att konton ”memoraliseras”, det vill säga omvandlas till en minnessida. Twitter, å andra sidan, avaktiverar helt och hållet konton som tillhört avlidna.

2. Skapa en Minnessida

För plattformar som Facebook, kan du ansöka om att omvandla den avlidnes konto till en minnessida. Detta gör att vänner och familj kan dela minnen och kondoleanser. Detta är ett viktigt steg, eftersom det förhindrar att andra blir skakade av att se automatiska födelsedagspåminnelser eller liknande meddelanden från det avlidnas konto.

3. Begränsa Åtkomst

För att skydda den avlidnas integritet, bör du så snart som möjligt begränsa åtkomsten till deras konto. Detta kan innebära att byta lösenord om du har tillgång till dem, eller att kontakta plattformens kundtjänst för att låsa kontot.

4. Kontakta Plattformens Kundtjänst

Om du inte har tillgång till den avlidnas lösenord, kommer du att behöva kontakta plattformens kundtjänst. Detta kan vara en tidskrävande process, så det är bäst att börja så snart som möjligt. Du kommer förmodligen att behöva ge bevis på dödsfallet, såsom en dödsattest, samt bevis på din relation till den avlidne.

5. Ta Hand om Personligt Innehåll

Vissa plattformar tillåter dig att ladda ner allt innehåll som den avlidne har postat. Detta kan vara en värdefull källa till minnen och det kan vara värt att arkivera dessa innan kontot avaktiveras.

6. Ta Bort eller Behåll Kontot

Beroende på plattformens policyer och dina personliga önskemål, kan du välja att antingen ta bort eller behålla den avlidnas konto. Vissa föredrar att behålla kontot som ett digitalt minnesmärke, medan andra tycker att det är för smärtsamt att ha kvar kontot och föredrar att ta bort det.

Sociala medier har förändrat inte bara hur vi lever, utan också hur vi sörjer. Genom att hantera den avlidnes sociala medier på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt kan vi hedra deras minne och hjälpa oss själva och andra genom sorgeprocessen.

Avaktiverar ett sociala medier-konto för någon som har avlidit

Här är en lista med länkar där du kan hitta information om hur du avaktiverar ett konto för någon som har avlidit:

Observera att processerna kan variera beroende på företagets policy och det kan krävas att du tillhandahåller viss dokumentation, till exempel ett dödsbevis.