Så här gör du när någon nära har avlidit

 1. Informera nära och kära
  När en älskad person har gått bort är det första steget att informera familj och vänner. Detta kan vara en känslomässigt påfrestande uppgift, men det är viktigt att alla som kände den avlidne får beskedet i tid. Detta innebär att göra en lista över alla personer som ska informeras, vilket kan inkludera nära och kära, arbetskamrater, och eventuellt sociala klubbar eller organisationer som den avlidne var medlem i. Även om detta kan vara en påfrestande process, kan det också vara en tid att dela minnen och sörja tillsammans.
 2. Kontakta begravningsbyrån
  Nästa steg är att kontakta en begravningsbyrå. Dessa professionella hjälper till med alla aspekter av begravningsprocessen, inklusive planering och organisation av ceremonin. De kan också hjälpa till med lagliga och administrativa uppgifter, såsom att få dödsattest och att informera relevanta myndigheter. Det är viktigt att välja en begravningsbyrå som passar din budget och dina önskemål. De kan hjälpa till att skapa en personlig och meningsfull ceremoni som hedrar den avlidne på ett sätt som känns rätt för dig och din familj.
 3. Hantera den avlidnes bostad
  Efter att ha ordnat med begravningsbyrån, kommer nästa steg att vara att ta hand om den avlidnes bostad och ägodelar. Detta kan inkludera att sortera igenom personliga tillhörigheter, sälja egendom, och rensa bostaden. Detta kan vara en emotionellt laddad uppgift, särskilt om du var nära den avlidne. Det kan vara hjälpsamt att be om hjälp från andra familjemedlemmar eller vänner, eller att anlita en professionell för att hjälpa till med denna process.
 4. Sköta juridiska och finansiella ärenden
  Ett annat steg i processen är att sköta den avlidnes juridiska och finansiella ärenden. Detta kan inkludera att hantera testamente, betala eventuella kvarstående skulder, och distribuera tillgångar till arvingar. Denna process kan vara komplicerad och det kan vara en bra idé att konsultera en juridisk expert för att säkerställa att allting sköts korrekt.
 5. Sörja och minnas Slutligen, och kanske viktigast av allt, är processen att sörja och minnas den avlidne. Sorg är en personlig och individuell process och det finns inget rätt eller fel sätt att sörja på. Det kan vara hjälpsamt att dela minnen och historier om den avlidne med andra, eller att delta i aktiviteter som hjälper dig att minnas och hedra den avlidne. Detta kan inkludera att skriva en minnestext, ge en minnesgåva / minnesblad, skapa ett fotografi-album, eller att delta i en minnesceremoni.

Det är också viktigt att ta hand om dig själv under denna svåra tid. Detta kan innebära att se till att du får tillräckligt med sömn, äter hälsosamt, och tar tid för dig själv att vila och återhämta dig. Det kan också vara hjälpsamt att prata med en terapeut eller rådgivare om du har svårt att hantera din sorg.

 1. Involvera barn och ungdomar
  Om det finns barn eller ungdomar i familjen, är det viktigt att de är delaktiga i processen på ett sätt som är lämpligt för deras ålder och mognad. Döden kan vara svår att förstå för unga personer, och det är viktigt att de får det stöd de behöver under denna tid.

Dessa steg representerar bara en allmän guide för att hantera ett dödsfall. Varje persons erfarenhet kommer att vara unik, och det finns inget ”rätt” eller ”fel” sätt att gå igenom denna process. Det är viktigt att be om hjälp när du behöver det och att ta hand om dig själv under denna svåra tid.