Avlidna 2023-09-16


Thure Olsson Gävle
Född: 1925 Död: 2023-09-16Ingegerd Blank
Född: 1935-05-22 Död: 2023-09-16Harri Tolvanen Köping
Född: 1974 Död: 2023-09-16Robert Ingemar Carmstedt
Född: 1947-05-14 Död: 2023-09-16Käthie Eriksson Örebro
Född: 1926 Död: 2023-09-16Gunborg Nyström
Född: 1923-10-10 Död: 2023-09-16Hans Lindberg Forsa
Född: 1934 Död: 2023-09-16Sixten Sahlin
Född: 1930-07-21 Död: 2023-09-16Caj Stor Bollnäs
Född: 1953 Död: 2023-09-16Arne Bengtsson
Född: 1938-08-04 Död: 2023-09-16Elmar Flink
Född: 1936-01-18 Död: 2023-09-16Kennert Svensson
Född: 1943-03-11 Död: 2023-09-16Håkan Rodby
Född: 1937-04-22 Död: 2023-09-16Kristina Dalström Bohm
Född: 1949-05-14 Död: 2023-09-16Ulf Wallin
Född: 1956-11-02 Död: 2023-09-16Inkeri Spjut
Född: 1945-07-08 Död: 2023-09-16Lasse Eriksson
Född: 1949-08-14 Död: 2023-09-16Harriet Landergård Järfälla
Född: 1948 Död: 2023-09-16Margareta Östling Falun
Född: 1945 Död: 2023-09-16Inger Helander
Född: 1931-09-07 Död: 2023-09-16Jarkko Kärki
Född: 1972-07-28 Död: 2023-09-16Sally Jönsson
Född: 1946-10-13 Död: 2023-09-16Dan Bergqvist
Född: 1935-03-03 Död: 2023-09-16Agne Torstensson
Född: 1935-04-30 Död: 2023-09-16Annette Sundqvist
Född: 1952-12-01 Död: 2023-09-16Mona Carling Karlstad
Född: 1939 Död: 2023-09-16Edith Bergström Kungälv
Född: 1933 Död: 2023-09-16Anita Larsson
Född: 1937-11-10 Död: 2023-09-16Rolf Gustafsson Huddinge
Född: 1933 Död: 2023-09-16Rut Nordström Östhammar
Född: 1930 Död: 2023-09-16Margareta Nilsson
Född: 1945-09-10 Död: 2023-09-16David Kalén Rättvik
Född: 1971 Död: 2023-09-16Erwin-Albert Ruff
Född: 1946-10-07 Död: 2023-09-16Jan Sköld Sundsvall
Född: 1937 Död: 2023-09-16Martin Forslund
Född: 1962-09-11 Död: 2023-09-16Vera Lindholm
Född: 1939-10-13 Död: 2023-09-16Jan Boström
Född: 1941-03-16 Död: 2023-09-16Pehr Burenius
Född: 1958-10-15 Död: 2023-09-16Sune Lang
Född: 1937-11-26 Död: 2023-09-16Eva-Kristine Pettersson Umeå
Född: 1951 Död: 2023-09-16Olov Eckeskog
Född: 1963-02-03 Död: 2023-09-16Anita Wallentin-Gustafsson
Född: 1939-06-27 Död: 2023-09-16Anette Andersson
Född: 1957-03-20 Död: 2023-09-16Gudrun Folkesdotter Eriksson Malmköping
Född: 1935 Död: 2023-09-16Lilian Fogby Kalmar
Född: 1932 Död: 2023-09-16Anita Jönsson
Född: 1940-06-24 Död: 2023-09-16Karin Skoglund
Född: 1930-03-19 Död: 2023-09-16Maja Persson
Född: 1935-05-21 Död: 2023-09-16Ebba Ling Jönköping
Född: 1935 Död: 2023-09-16Sten Olsson
Född: 1937-10-28 Död: 2023-09-16Signild Eriksson
Född: 1937-08-18 Död: 2023-09-16Margit Jönsson
Född: 1932-05-01 Död: 2023-09-16Maria Pettersson
Född: 1952-03-17 Död: 2023-09-16Elisabeth Högblad Karlstad
Född: 1963 Död: 2023-09-16Ann-Marie Frosteman Västerås
Född: 1938 Död: 2023-09-16Börge Rosencrantz
Född: 1935-02-01 Död: 2023-09-16Göran Agnevik
Född: 1938-03-09 Död: 2023-09-16Erling Thorstensson
Född: 1943-10-06 Död: 2023-09-16Anna-Lisa Persson
Född: 1930-04-16 Död: 2023-09-16Alva Stenqvist
Född: 1939-11-04 Död: 2023-09-16Leif Johansson
Född: 1957-07-12 Död: 2023-09-16Siv Lindström
Född: 1949-07-09 Död: 2023-09-16Kerstin Skoglund
Född: 1931-01-29 Död: 2023-09-16Sandra Thynell Edsbyn
Född: 1994 Död: 2023-09-16Inga-Britt Persson Helsingborg
Född: 1935 Död: 2023-09-16Siv Stoltz
Född: 1951-01-23 Död: 2023-09-16Mia Lindström
Född: 1961-10-16 Död: 2023-09-16Bengt Lindgren Fagersta
Född: 1957 Död: 2023-09-16Inga-Britt Johansson
Född: 1938-12-05 Död: 2023-09-16Eva-Lena Molin
Född: 1956-05-30 Död: 2023-09-16Evert Qvist Kristianstad
Född: 1932 Död: 2023-09-16Maud Frenker
Född: 1937-08-28 Död: 2023-09-16Torsten Nilsson Ystad
Född: 1937 Död: 2023-09-16Irene Ohlsson Blendulf
Född: 1942-07-04 Död: 2023-09-16Sven Ternvall Järfälla
Född: 1941 Död: 2023-09-16Ann-Britt Fältskog
Född: 1929-09-17 Död: 2023-09-16Inger Svensson
Född: 1931-03-16 Död: 2023-09-16Ingrid Eriksson
Född: 1934-02-07 Död: 2023-09-16Britt Svensson
Född: 1938-07-13 Död: 2023-09-16Gulli Emmertz
Född: 1924-02-21 Död: 2023-09-16Kjell Jonasson
Född: 1934-09-19 Död: 2023-09-16Terttu Arvidsson
Född: 1935-06-03 Död: 2023-09-16Yngve Olsson
Född: 1939-06-03 Död: 2023-09-16Yvonne Söderberg
Född: 1955-10-18 Död: 2023-09-16Gunhild Johansson Skövde
Född: 1935 Död: 2023-09-16Sven-Åke Svärd
Född: 1937-01-11 Död: 2023-09-16Simo Aittamäki Göteborg
Född: 1938 Död: 2023-09-16Solveig Backvik Stockholm
Född: 1928 Död: 2023-09-16Ingmar Nord
Född: 1939-04-15 Död: 2023-09-16Målar Gunnar Eriksson
Född: 1936-05-30 Död: 2023-09-16Ruth Lundström
Född: 1932-10-28 Död: 2023-09-16LEIF PINEUS
Född: 1934-09-06 Död: 2023-09-16Anna Nilsson Vilhelmina
Född: 1925 Död: 2023-09-16DANIEL Holm
Född: 1980-03-24 Död: 2023-09-16Britta Elisabeth193905295840 Richardsson
Född: 1939-05-29 Död: 2023-09-16Ellen Nyberg
Född: 1922-02-04 Död: 2023-09-16Marianne Ringholm Göteborg
Född: 1936 Död: 2023-09-16Sten Skoog
Född: 1938-05-09 Död: 2023-09-16Anna-Lisa Björk
Född: 1932-02-17 Död: 2023-09-16Rune Jäger Hagfors
Född: 1928 Död: 2023-09-16Stig Jönsson Östersund
Född: 1924 Död: 2023-09-16Olof Olle Niklasson
Född: 1927-09-24 Död: 2023-09-16Rolf Lundqvist
Född: 1930-05-08 Död: 2023-09-16Inger Ögren
Född: 1948-08-29 Död: 2023-09-16Gunilla Carlsson
Född: 1941-11-05 Död: 2023-09-16Jan-Olof Holmberg
Född: 1946-01-13 Död: 2023-09-16Kjell Hassa
Född: 1953-05-08 Död: 2023-09-16Vincent Erikson
Född: 1931-10-05 Död: 2023-09-16Christina Andersson
Född: 1946-08-21 Död: 2023-09-16Svea Fastén
Född: 1933-04-19 Död: 2023-09-16Rose Ekvall
Född: 1936-04-15 Död: 2023-09-16Gun-Britt Gustafsson
Född: 1951-05-04 Död: 2023-09-16Görel Pehrson
Född: 1953-10-10 Död: 2023-09-16Barbro Johansson
Född: 1946-07-17 Död: 2023-09-16Arne Olsson
Född: 1938-05-04 Död: 2023-09-16Britt Stahl
Född: 1936-10-16 Död: 2023-09-16Birgitta Salonen Björklund Västerås
Född: 1945 Död: 2023-09-16Lars-Eric Ottosson
Född: 1955-09-01 Död: 2023-09-16Ingegerd Ström Örebro
Född: 1926 Död: 2023-09-16Karin Jonsson
Född: 1938-03-29 Död: 2023-09-16Karin Elfberg
Född: 1925-11-11 Död: 2023-09-16Björn Birkoff
Född: 1936-11-05 Död: 2023-09-16Malin Svantesson
Född: 1959-07-30 Död: 2023-09-16Matz Karlberg
Född: 1939-03-28 Död: 2023-09-16Marie-Louise Fridén Huskvarna
Född: 1945 Död: 2023-09-16Ingegärd Hammar
Född: 1937-08-24 Död: 2023-09-16Renate Fryklund
Född: 1939-11-12 Död: 2023-09-16Birgitta Håkansson
Född: 1948-02-09 Död: 2023-09-16Britta Elisabeth Richardsson
Född: 1939-05-29 Död: 2023-09-16Börje Cedergren Södertälje
Född: 1937 Död: 2023-09-16Bjarne Ahlqvist Göteborg
Född: 1937 Död: 2023-09-16Kerstin Jerkebring
Född: 1946-09-08 Död: 2023-09-16Christina Franzén Bengtson Täby
Född: 1942 Död: 2023-09-16Evelina Berglund
Född: 1998-09-10 Död: 2023-09-16Gunnar Johansson Falköping
Född: 1935 Död: 2023-09-16Anton Eriksson
Född: 1989-09-10 Död: 2023-09-16Lars Strid
Född: 1951-07-27 Död: 2023-09-16Irené Blendulf
Född: 1942-07-04 Död: 2023-09-16Olle Eriksson Sandviken
Född: 1935 Död: 2023-09-16Bo Bagge Enköping
Född: 1940 Död: 2023-09-16Märta Claesson Klasson Göteborg
Född: 1920 Död: 2023-09-16Ragnhild Nilsson
Född: 1935-01-12 Död: 2023-09-16Doris Lindholm Skellefteå
Född: 1931 Död: 2023-09-16Ulrika Thorell
Född: 1967-09-17 Död: 2023-09-16Meit Persson
Född: 1951-04-02 Död: 2023-09-16Lennart Arvidsson Luleå
Född: 1940 Död: 2023-09-16Sven Eriksson Lidingö
Född: 1925 Död: 2023-09-16Inga Bergh
Född: 1927-02-07 Död: 2023-09-16Maj-Britt Pettersson
Född: 1930-05-30 Död: 2023-09-16Irma Hübinette Stenungsund
Född: 1935 Död: 2023-09-16Curt Pettersson
Född: 1938-03-20 Död: 2023-09-16Christina Aspenryd Hallstahammar
Född: 1948 Död: 2023-09-16Maja Hansson
Född: 1947-09-18 Död: 2023-09-16


En begravning är en tid för att hedra och minnas någon som har lämnat oss.
Genom att skapa minnesblad, ge en minnesgåva och dela våra minnen, kan vi fortsätta att känna kärlek till den personen och hålla deras minne levande.

Saknar du någon i listan ovan?
Ge en minnesgåva här istället