En guide för anhöriga kring gravsättning och kremering

När någon avlider är det mycket att tänka på och ta hand om. En viktig del är att ordna med gravsättning eller kremering. Här kommer en enkel och lättförståelig guide om hur allt detta hanteras i Sverige.

Vad är gravsättning och kremering?

 • Gravsättning innebär att en avliden persons aska eller kropp placeras i en grav eller i ett speciellt område för minnesmärken.
 • Kremering är när en avliden persons kropp förbränns och blir till aska.

Vem ger tillstånd?

 • Skatteverket är den myndighet som ger tillstånd för gravsättning eller kremering. Detta sker efter att dödsfallet har registrerats.

Förutsättningar för tillstånd

 • Det får inte finnas några pågående tvister mellan de anhöriga om huruvida personen ska gravsättas eller kremeras.
 • Polismyndigheten måste också ge sitt tillstånd i vissa fall, till exempel om personen har avlidit utomlands.

Om det blir problem

 • Om familjen inte kan komma överens om gravsättning eller kremering kan en medlare hjälpa till med beslutet.
 • Skatteverket kommer inte att ge tillstånd så länge en tvist eller medling pågår.

Polistillstånd

 • Polisen måste ge sitt tillstånd om det exempelvis rör sig om en rättsmedicinsk undersökning eller om den avlidne har avlidit utomlands.

Rapportera till Skatteverket

 • När gravsättning eller kremering har skett måste det rapporteras till Skatteverket av den som förvaltar begravningsplatsen eller krematoriet.

Tidsgränser

 • Gravsättning eller kremering bör ske inom en månad från dödsfallet.
 • Om det inte sker, kommer Skatteverket att undersöka varför och informera den relevanta kommunen.

Anstånd

 • I vissa fall kan Skatteverket medge anstånd för gravsättning eller kremering. Detta sker om det finns särskilda skäl, som exempelvis pågående medling eller polisutredning.

För att sammanfatta: Gravsättning och kremering är viktiga delar i processen efter ett dödsfall och det är Skatteverket och Polismyndigheten som hanterar de officiella tillstånden. Det finns tydliga regler för hur och när detta ska ske, och i vissa fall kan man få anstånd om det finns särskilda omständigheter.

Vad kan man göra med denna information?

 • Om du är anhörig, ha denna guide till hands för att veta vilka steg som behöver tas.
 • Om du jobbar med äldreomsorg eller juridiska frågor, använd informationen för att ge korrekt och klar vägledning till dem du hjälper.